Plastic Mezuzah, Stone Mezuzah, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  מזוזות / מזוזות פלסטיק
                                מזוזות עץ /  מזוזות מתכת /  מזוזות פולירזין ואבן /  מזוזות זכוכית /  מזוזות לרכב /  מזוזות אלומיניום / 
מזוזות / מזוזות פלסטיק
Plastic Mezuzah and stone Mezuzah wholesale
תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס שש1 : מזוזה פלסטיק 12 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK22540 - תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ "ירושלים" כסף עם פקק גומי
UK22205 - תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK20040 - שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבן וכסף
UK20041 - שש1 : מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבן וכסף

שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס   מזוזה פלסטיק 12 ס
UK20042 - שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבן וכסף
UK02452 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף עם בורג
UK02453 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה עם בורג
UK02454 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף עם בורג

 מזוזה פלסטיק 15 ס  מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס
UK02456 -  מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף עם בורג
UK02457 -  מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה עם בורג
UK22183 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף
UK22184 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף

מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 15 ס מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 15 ס
UK22188 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף
UK22189 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף
UK22366 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף
UK22367 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף

תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס
Click and wait a few seconds...
UK20245 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ בז' "ש" כסף פקק גומי
UK21077 - שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK22190 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK28283 - שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי

שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס  מזוזה פלסטיק 12 ס
Click and wait a few seconds...
UK28284 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28285 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28621 - שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28949 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי

תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 10 ס גג מזוזה פלסטיק 7 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK28950 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK29837 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ בז' "ש" כסף פקק גומי
UK29993 - תת1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK20873 - גג מזוזה פלסטיק 7 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי

גג מזוזה פלסטיק שקוף 20 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס גג מזוזה פלסטיק 12 ס
UK21078 - גג מזוזה פלסטיק שקוף 20 ס"מ עם פקק גומי
UK22176 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי- ללא חורים!!
UK22181 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK22204 - גג מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי

גג מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה פלסטיק 15 ס מזוזת פלסטיק 20 ס
UK28280 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28281 - מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28282 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28440 - מזוזת פלסטיק 20 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק מגומי

 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס גג מזוזה פלסטיק 10 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס
UK28951 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK28952 - שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK22277 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - משבצות
UK22280 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - משבצות

גג מזוזה פלסטיק 10 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 10 ס גג מזוזה פלסטיק 12 ס
UK22283 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - עץ
UK21304 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים אפור
UK21313 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים א
UK21314 - גג מזוזה פלסטיק 12 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסי

גג מזוזה פלסטיק 15 ס גג מזוזה פלסטיק 20 ס מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה פלסטיק 15 ס
UK21315 - גג מזוזה פלסטיק 15 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים א
UK21316 - גג מזוזה פלסטיק 20 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים א
UK28367 - מזוזה פלסטיק 12 ס"מ גוון עץ פקק גומי
UK28368 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ גוון עץ פקק גומי

מזוזה פלסטיק 20 ס גג מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק שקוף 12 ס
UK28960 - מזוזה פלסטיק 20 ס"מ גוון עץ פקק גומי
UK29399 - גג מזוזה פלסטיק 12 ס"מ כסף פקק גומי
UK29400 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ כסף פקק גומי
UK20233 - שש1 מזוזה פלסטיק שקוף 12 ס"מ "ירושלים" כסף

מזוזה פלסטיק לבן 12 ס מזוזה פלסטיק שקוף 12 ס מזוזה פלסטיק שקוף 15 ס גג מזוזה פלסטיק שקוף 15 ס
UK20872 - מזוזה פלסטיק לבן 12 ס"מ "ירושלים" כסף
UK21198 - מזוזה פלסטיק שקוף 12 ס"מ "שמע ישראל" כסף
UK21202 - מזוזה פלסטיק שקוף 15 ס"מ "שמע ישראל" כסף
UK21203 - גג מזוזה פלסטיק שקוף 15 ס"מ "ירושלים" כסף

מזוזה פלסטיק לבן 15 ס מזוזה פלסטיק לבן 15 ס גג מזוזה פלסטיק לבן 12 ס מזוזה פלסטיק לבן 20 ס
UK21398 - מזוזה פלסטיק לבן 15 ס"מ "ירושלים" כסף
UK21399 - מזוזה פלסטיק לבן 15 ס"מ "שמע ישראל" כסף
UK21403 - גג מזוזה פלסטיק לבן 12 ס"מ "שמע ישראל" כסף
UK21404 - מזוזה פלסטיק לבן 20 ס"מ "ירושלים" כסף

 1 2 3 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה