Mezuzah Wholesale - Art Judaica
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  מזוזות
מזוזות
Wholesale Mezuzah
Judaica wholesale Mezuzah products
תת1 מזוזה זכוכית חלבית עם פלקטות רימונים 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה עץ 12 ס תת1 מזוזה פוליריזן 30 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK21705 - תת1 מזוזה זכוכית חלבית עם פלקטות רימונים 12 ס"מ
UK22540 - תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ "ירושלים" כסף עם פקק גומי
UK20588 - מזוזה עץ 12 ס"מ לבנה שרשרת עם גב
UK21133 - תת1 מזוזה פוליריזן 30 ס"מ "ירושלים"

תת1 מזוזה פוליריזן 12 ס @  מזוזה עץ 12 ס תת1 מזוזה פוליריזן 7 ס תת1 מזוזה עץ 15 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK21156 - תת1 מזוזה פוליריזן 12 ס"מ דמוי אבן "רימונים" פקק ס
UK21228 - @ מזוזה עץ 12 ס"מ מהגוני עם פלקטה "חושן"
UK21712 - תת1 מזוזה פוליריזן 7 ס"מ דמוי אבן "ירושלים" פקק סי
UK22032 - תת1 מזוזה עץ 15 ס"מ לבנה פלקטה "חושן" עם גב

תת1 מזוזה דמוי אבן 20 ס תת1 מזוזה דמויי אבן ירושלים מלא 20 ס מזוזה עץ 12 ס מזוזה עץ 12 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK22091 - תת1 מזוזה דמוי אבן 20 ס"מ אבני כותל
UK22092 - תת1 מזוזה דמויי אבן ירושלים מלא 20 ס"מ
UK22110 - מזוזה עץ 12 ס"מ מהגוני עם פלקטה "ברוך"
UK22112 - מזוזה עץ 12 ס"מ לבנה עם פלקטה "ברוך"

 מזוזה עץ 15 ס תת1 מזוזה 15 ס תת1 מזוזה 15 ס תת1 מזוזה 15 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK22113 -  מזוזה עץ 15 ס"מ לבנה עם פלקטה "ברוך"
UK22135 - תת1 מזוזה 15 ס"מ פוליריזן דמוי אבן "7 מינים"
UK22197 - תת1 מזוזה 15 ס"מ פוליריזן לבנה "7 מינים"
UK22199 - תת1 מזוזה 15 ס"מ פוליריזן לבנה "שמע ישראל"

תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס שש1 : מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס
Click and wait a few seconds...
UK22205 - תת1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK20040 - שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבן וכסף
UK20041 - שש1 : מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבן וכסף
UK20042 - שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבן וכסף

 מזוזה פלסטיק 10 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס   מזוזה פלסטיק 12 ס  מזוזה פלסטיק 15 ס
UK02452 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף עם בורג
UK02453 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה עם בורג
UK02454 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף עם בורג
UK02456 -  מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף עם בורג

 מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה פלסטיק 10 ס
UK02457 -  מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה עם בורג
UK22183 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף
UK22184 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף
UK22188 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף

מזוזה פלסטיק 15 ס מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 15 ס תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס
Click and wait a few seconds...
UK22189 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף עם בורג "ש" כסף
UK22366 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף
UK22367 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה עם בורג "ש" כסף
UK20245 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ בז' "ש" כסף פקק גומי

שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס
UK21077 - שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK22190 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK28283 - שש1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28284 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי

תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס  מזוזה פלסטיק 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK28285 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28621 - שש1 מזוזה פלסטיק 20 ס"מ לבנה "ש" זהב פקק גומי
UK28949 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK28950 - תת1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי

שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס תת1 מזוזה פלסטיק 10 ס גג מזוזה פלסטיק 7 ס גג מזוזה פלסטיק שקוף 20 ס
Click and wait a few seconds...
UK29837 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ בז' "ש" כסף פקק גומי
UK29993 - תת1 מזוזה פלסטיק 10 ס"מ לבנה "ש" כסף פקק גומי
UK20873 - גג מזוזה פלסטיק 7 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK21078 - גג מזוזה פלסטיק שקוף 20 ס"מ עם פקק גומי

שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס גג מזוזה פלסטיק 12 ס גג מזוזה פלסטיק 10 ס
UK22176 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי- ללא חורים!!
UK22181 - שש1 מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK22204 - גג מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28280 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי

מזוזה פלסטיק 12 ס מזוזה פלסטיק 15 ס מזוזת פלסטיק 20 ס  מזוזה פלסטיק 12 ס
UK28281 - מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28282 - מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק גומי
UK28440 - מזוזת פלסטיק 20 ס"מ שקוף "ש" זהב פקק מגומי
UK28951 -  מזוזה פלסטיק 12 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי

שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס גג מזוזה פלסטיק 10 ס  מזוזה פלסטיק 10 ס גג מזוזה פלסטיק 10 ס
UK28952 - שש1 מזוזה פלסטיק 15 ס"מ שקוף "ש" כסף פקק גומי
UK22277 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - משבצות
UK22280 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - משבצות
UK22283 - גג מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - עץ

 מזוזה פלסטיק 10 ס מזוזה פלסטיק 10 ס גג מזוזה פלסטיק 12 ס גג מזוזה פלסטיק 15 ס
UK21304 -  מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים אפור
UK21313 - מזוזה פלסטיק 10 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים א
UK21314 - גג מזוזה פלסטיק 12 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסי
UK21315 - גג מזוזה פלסטיק 15 ס"מ צבועה בתלת מימד מטאלי - פסים א

 1 2 3 4 5 6 7 8 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה