Jewish Wholesale - Hamsa, Art Judaica
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  ברכות, חמסות וסגולות / חמסות
                                ברכות /  סגולות / 
ברכות, חמסות וסגולות / חמסות
Jewish Wholesale Hamsa
Jewish Wholesale Hamsa products: assorted Jewish Hamsas.
חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית אנגלית
UK55217 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "עץ הברכות עם אבני חושן" 18 ס"מ
UK55218 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "עץ הברכות עם אבני חושן" 25 ס"מ
UK55219 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "עץ הברכות עם אבני חושן" 32 ס"מ
UK55220 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית אנגלית "עץ הברכות עם אבני חושן" 18 ס"מ

חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית רוסית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית
UK55221 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית רוסית "עץ הברכות עם אבני חושן" 18 ס"מ
UK55222 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "עץ הברכות" 18 ס"מ
UK55223 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "עץ הברכות" 25 ס"מ
UK55224 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "ירושלים" 18 ס"מ

חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית רוסית חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית אנגלית
UK55225 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "ירושלים" 25 ס"מ
UK55226 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית עברית "ירושלים" 32 ס"מ
UK55227 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית רוסית "ירושלים" 18 ס"מ
UK55228 - חמסה חיתוך לייזר, ברכת הבית אנגלית "ירושלים" 18 ס"מ

חמסה חיתוך לייזר, חמסה חיתוך לייזר, חמסה חיתוך לייזר חמסה פוליריזן עם ברכת הבית רוסית ועיטורים מסביב 19 ס
UK55229 - חמסה חיתוך לייזר, "פותח את ידיך" 18 ס"מ
UK55230 - חמסה חיתוך לייזר, "פותח את ידיך" 32 ס"מ
UK53160 - חמסה חיתוך לייזר "ברכת הבית" מפתח הפרנסה ואבני חוש
UK54458 - חמסה פוליריזן עם ברכת הבית רוסית ועיטורים מסביב 19 ס"מ

שש1 חמסה אפוקסי תת1 חמסה אפוקסי תת1 חמסה אפוקסי שש1 חמסה אפוקסי
UK52183 - שש1 חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת הבית אנגלית 19x15 ס"מ
UK52184 - תת1 חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת הבית עברית 19x15 ס"מ
UK52185 - תת1 חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת הבית עברית 19x15 ס"מ
UK52186 - שש1 חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת הבית עברית 19x15 ס"מ

חמסה אפוקסי שש1 חמסה אפוקסי חמסה עץ לבן ברכת הבית רוסית משובץ אבנים 35*29 ס חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס
UK52181 - חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת הבית עברית 19x15 ס"מ
UK52182 - שש1 חמסה אפוקסי "רימונים" ברכת העסק עברית 19x15 ס"מ
UK53166 - חמסה עץ לבן ברכת הבית רוסית משובץ אבנים 35*29 ס"מ
UK52103 - חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס"מ

חמסה עץ לבן ברכת העסק משובץ אבנים 35*29 ס חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס  חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס חמסה פרספקס פלקטה
UK52104 - חמסה עץ לבן ברכת העסק משובץ אבנים 35*29 ס"מ
UK52105 - חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס"מ
UK52106 -  חמסה עץ לבן ברכת הבית משובץ אבנים 35*29 ס"מ
UK51749 - חמסה פרספקס פלקטה "רימונים" ברכת הבית עברית 16x13 ס"מ

חמסה פרספקס פלקטה חמסה פרספקס ברכת הבית אנגלית 15*12 ס חמסה פוליריזן שבעת המינים עם ברכת הבית 19 ס חמסה פוליריזן עיטורים עם ברכת הבית 18.5 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK51750 - חמסה פרספקס פלקטה "ירושלים" ברכת הבית עברית 16x13
UK51751 - חמסה פרספקס ברכת הבית אנגלית 15*12 ס"מ
UK53145 - חמסה פוליריזן שבעת המינים עם ברכת הבית 19 ס"מ
UK53146 - חמסה פוליריזן עיטורים עם ברכת הבית 18. 5 ס"מ

חמסה פוליריזן רימונים עם ברכת הבית 18.5 ס חמסה פוליריזן עם ברכת הבית ועיטורים מסביב 19 ס חמסה פוליריזן עם ברכת העסק ושבעת המינים משובץ 18.5 ס חמסה פוליריזן עם ברכת הבית באנגלית ושבעת המינים ושיבוץ 19 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK53147 - חמסה פוליריזן רימונים עם ברכת הבית 18. 5 ס"מ
UK53148 - חמסה פוליריזן עם ברכת הבית ועיטורים מסביב 19 ס"מ
UK53149 - חמסה פוליריזן עם ברכת העסק ושבעת המינים משובץ 18. 5 ס"מ
UK53150 - חמסה פוליריזן עם ברכת הבית באנגלית ושבעת המינים ושיבוץ 19 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK54437 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9x7 ס"מ
UK54438 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 10x7 ס"מ
UK55262 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x7 ס"מ
UK55264 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x7 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת
Click and wait a few seconds...
UK54439 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" אנגלית 7*9 ס"מ
UK55263 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x7 ס"מ
UK55265 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x7 ס"מ
UK55267 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" אנגלית 9. 5x7 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת סינית 9.5x7 ס
Click and wait a few seconds...
UK54440 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" רוסית 9. 5x7 ס"מ
UK55268 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" רוסית 9. 5x7 ס"מ
UK55269 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" רוסית 9. 5x7 ס"מ
UK55140 - חמסה צבעונית ממתכת סינית 9. 5x7 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת סינית 9.5x7 ס חמסה צבעונית ממתכת סינית 9x7 ס חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת
Click and wait a few seconds...
UK55337 - חמסה צבעונית ממתכת סינית 9. 5x7 ס"מ
UK55338 - חמסה צבעונית ממתכת סינית 9x7 ס"מ
UK54441 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 12x9 ס"מ
UK54442 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 12x9 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת חמסה צבעונית ממתכת
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK55270 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 12x9 ס"מ
UK55271 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x13 ס"מ
UK55272 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x13 ס"מ
UK55273 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" עברית 9. 5x13 ס"מ

חמסה צבעונית ממתכת @  חמסה מתכת חמסה ניקל עם נחושת ברכת הבית עברית 13 ס  חמסה ניקל עם ברונזה רימון ברכת הבית עברית 13 ס
Click and wait a few seconds...
UK55274 - חמסה צבעונית ממתכת "ברכת הבית" אנגלית 9. 5x13 ס"מ
UK57370 - @ חמסה מתכת "מזלות" ברכת הבית אנגלית 13 ס"מ
UK50305 - חמסה ניקל עם נחושת ברכת הבית עברית 13 ס"מ
UK57513 -  חמסה ניקל עם ברונזה רימון ברכת הבית עברית 13 ס"

 1 2 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה