Key Holders, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  מחזיקי מפתחות ומגנטים / מחזיקי מפתחות
                                מגנטים / 
מחזיקי מפתחות ומגנטים / מחזיקי מפתחות
Judaica Key Holders wholesale
תת1 מחזיק מפתחות מזל ורוד 6 ס תת1 מחזיק מפתחות תהילים עם מגנט 3.5 ס סטנד מחזיקי מפתחות תהילים 120יחידות סטנד מחזיקי מפתחות (96) תהילים עם מגנט 3.5 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK35132 - תת1 מחזיק מפתחות מזל ורוד 6 ס"מ עברית
UK35276 - תת1 מחזיק מפתחות תהילים עם מגנט 3. 5 ס"מ
UK35258 - סטנד מחזיקי מפתחות תהילים 120יחידות
UK51927 - סטנד מחזיקי מפתחות (96) תהילים עם מגנט 3. 5 ס"מ צבעים שונים

סטנד מחזיק מפתחות 4 אורנומנטים סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 192 יחידות סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 144 יחידות סטנד מחזיקים עם אבנים מהודר 144 יחידות
Click and wait a few seconds...
UK35312 - סטנד מחזיק מפתחות 4 אורנומנטים
UK35393 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 192 יחידות
UK35394 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 144 יחידות
UK35231 - סטנד מחזיקים עם אבנים מהודר 144 יחידות

 סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 120 יחידות סטנד מחזיקי מפתחות שונים 120 יחידות  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות
UK35334 -  סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות
UK50614 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 120 יחידות
UK35333 - סטנד מחזיקי מפתחות שונים 120 יחידות
UK35249 -  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות

 סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות עברית סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת
UK35280 -  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות עברית
UK35436 - סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות
UK35300 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35301 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ

גג מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס
UK35302 - גג מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35303 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35304 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35281 - שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ

שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס תת1 מחזיק מפתחות מתכת מפתח הפרנסה 5 ס תת1 מחזיק מזל אדום 5 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK35283 - שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35284 - שש1 מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35285 - תת1 מחזיק מפתחות מתכת מפתח הפרנסה 5 ס"מ
UK01729 - תת1 מחזיק מזל אדום 5 ס"מ עברית

שש1 מחזיק חי כחול 5 ס תת1 מחזיק מפתחות תת1 מחזיק מפתחות מזל רוסית כחול 6 ס שש1 מחזיק מפתחות מזל כחול 6 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK01738 - שש1 מחזיק חי כחול 5 ס"מ עברית
UK34301 - תת1 מחזיק מפתחות
UK35127 - תת1 מחזיק מפתחות מזל רוסית כחול 6 ס"מ
UK35133 - שש1 מחזיק מפתחות מזל כחול 6 ס"מ עברית

שש1 מחזיק מפתחות מזל בורדו 6 ס שש1 מחזיק מפתחות חי אדום עברית 6 ס שש1 מחזיק מזל כחול 6 ס תת1 מחזיק מפתחות מזל רוסית
Click and wait a few seconds...
UK35134 - שש1 מחזיק מפתחות מזל בורדו 6 ס"מ עברית
UK01728 - שש1 מחזיק מפתחות חי אדום עברית 6 ס"מ
UK01739 - שש1 מחזיק מזל כחול 6 ס"מ עברית
UK35043 - תת1 מחזיק מפתחות מזל רוסית

שש1 מחזיק מפתחות מזל תת1  מחזיק מפתחות רוסית מזל 3.5 ס גג שש1 מחזיק מפתחות מזל 6 ס תת1 מחזיק מפתחות חמסה
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK35048 - שש1 מחזיק מפתחות מזל
UK35049 - תת1 מחזיק מפתחות רוסית מזל 3. 5 ס"מ
UK35256 - גג שש1 מחזיק מפתחות מזל 6 ס"מ עברית
UK35390 - תת1 מחזיק מפתחות חמסה "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ

תת1 מחזיק מפתחות תת1 מחזיק מפתחות רימון תת1 מחזיק מפתחות חמסה עין צבע תכלת 3.5x3 ס שש1 מחזיק מפתחות חמסה עין צבע לבן 3x3 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK35391 - תת1 מחזיק מפתחות "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ
UK35392 - תת1 מחזיק מפתחות רימון "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ
UK35337 - תת1 מחזיק מפתחות חמסה עין צבע תכלת 3. 5x3 ס"מ
UK35339 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה עין צבע לבן 3x3 ס"מ

שש1 שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע לבן 3x3 ס שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע ורוד 3x3 ס שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע תכלת 4x3 ס שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע לבן 3x3 ס
UK35341 - שש1 שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע לבן 3x3 ס"מ
UK35342 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע ורוד 3x3 ס"מ
UK35343 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע תכלת 4x3 ס"מ
UK35345 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע לבן 3x3 ס"מ

שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע ורוד 3x3 ס שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע תכלת 3x3 ס שש1 מחזיק מפתחות מגן דויד אמייל 6 ס תת1 מחזיק מפתחות מגן דויד חמסה אמייל 6 ס
Click and wait a few seconds...
UK35346 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע ורוד 3x3 ס"מ
UK35347 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע תכלת 3x3 ס"מ
UK35193 - שש1 מחזיק מפתחות מגן דויד אמייל 6 ס"מ
UK35194 - תת1 מחזיק מפתחות מגן דויד חמסה אמייל 6 ס"מ

שש1 מחזיק מפתחות חמסה אמייל 6 ס שש1 מחזיק מתפחות מסתובב I LOVE ISRAEL מחזיק מפתחות מזל עם אבנים כחול כהה 5 ס גג מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים כחול כהה 5 ס
UK35195 - שש1 מחזיק מפתחות חמסה אמייל 6 ס"מ
UK35225 - שש1 מחזיק מתפחות מסתובב I LOVE ISRAEL
UK35226 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים כחול כהה 5 ס"מ
UK35228 - גג מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים כחול כהה 5 ס"מ

מחזיק מפתחות דגל ישראל 5 ס מחזיק מפתחות מזל עם אבנים לבנות 5 ס מחזיק מפתחות מזל עם אבנים ורודות 5 ס מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים ורודות 5 ס
UK35230 - מחזיק מפתחות דגל ישראל 5 ס"מ
UK35234 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים לבנות 5 ס"מ
UK35236 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים ורודות 5 ס"מ עברית
UK35237 - מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים ורודות 5 ס"מ

 מחזיק מפתחות מתכת 5 ס מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת  5 ס מחזיק מפתחות מתכת  5 ס
UK35328 -  מחזיק מפתחות מתכת 5 ס"מ
UK35429 - מחזיק מפתחות מתכת "מגן דויד" 5 ס"מ
UK35431 - מחזיק מפתחות מתכת 5 ס"מ
UK35434 - מחזיק מפתחות מתכת 5 ס"מ

 1 2 3 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה