Key Holders, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  מחזיקי מפתחות ומגנטים / מחזיקי מפתחות
                                מגנטים / 
מחזיקי מפתחות ומגנטים / מחזיקי מפתחות
Judaica Key Holders wholesale
סטנד מחזיקי מפתחות תהילים 120יחידות סטנד מחזיקי מפתחות (96) תהילים עם מגנט 3.5 ס סטנד מחזיק מפתחות 4 אורנומנטים סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 192 יחידות
UK35258 - סטנד מחזיקי מפתחות תהילים 120יחידות
UK51927 - סטנד מחזיקי מפתחות (96) תהילים עם מגנט 3. 5 ס"מ צבעים שונים
UK35312 - סטנד מחזיק מפתחות 4 אורנומנטים
UK35393 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 192 יחידות

סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 144 יחידות סטנד מחזיקים עם אבנים מהודר 144 יחידות  סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 120 יחידות
UK35394 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 144 יחידות
UK35231 - סטנד מחזיקים עם אבנים מהודר 144 יחידות
UK35334 -  סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות
UK50614 - סטנד מחזיקי מפתחות חמסות שונות 120 יחידות

סטנד מחזיקי מפתחות שונים 120 יחידות  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות עברית סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות
UK35333 - סטנד מחזיקי מפתחות שונים 120 יחידות
UK35249 -  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות
UK35280 -  סטנד מחזיקים פיו + סיכות 90 יחידות עברית
UK35436 - סטנד מחזיקי מפתחות שונים 240 יחידות

 Q1עסט 120 מחזיקי ברכות ניקל 3 ס מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת  מחזיק מפתחות מתכת
UK01238 -  Q1עסט 120 מחזיקי ברכות ניקל 3 ס"מ עברית
UK35300 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35301 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35302 -  מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ

מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס
UK35303 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35304 - מחזיק מפתחות מתכת "מזל" תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35281 - מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35283 - מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ

מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס מחזיק מפתחות מתכת מפתח הפרנסה 5 ס מחזיק מפתחות מפתח פרנסה 6x3 ס  מחזיק מזל אדום 5 ס
UK35284 - מחזיק מפתחות מתכת חמסה תפילת הדרך עברית 5 ס"מ
UK35285 - מחזיק מפתחות מתכת מפתח הפרנסה 5 ס"מ
UK55350 - מחזיק מפתחות מפתח פרנסה 6x3 ס"מ
UK01729 -  מחזיק מזל אדום 5 ס"מ עברית

מחזיק חי כחול 5 ס מחזיק מפתחות  מחזיק מזל אדום  מחזיק מפתחות מזל רוסית כחול 6 ס
UK01738 - מחזיק חי כחול 5 ס"מ עברית
UK34301 - מחזיק מפתחות
UK34302 -  מחזיק מזל אדום
UK35127 -  מחזיק מפתחות מזל רוסית כחול 6 ס"מ

מחזיק מפתחות מזל כחול 6 ס מחזיק מפתחות מזל בורדו 6 ס  מחזיק מפתחות חי אדום עברית 6 ס מחזיק מזל כחול 6 ס
UK35133 - מחזיק מפתחות מזל כחול 6 ס"מ עברית
UK35134 - מחזיק מפתחות מזל בורדו 6 ס"מ עברית
UK01728 -  מחזיק מפתחות חי אדום עברית 6 ס"מ
UK01739 - מחזיק מזל כחול 6 ס"מ עברית

מחזיק מפתחות מזל רוסית מחזיק מפתחות מזל מחזיק מפתחות מזל 6 ס  מחזיק מפתחות מזל ורוד 6 ס
UK35043 - מחזיק מפתחות מזל רוסית
UK35048 - מחזיק מפתחות מזל
UK35256 - מחזיק מפתחות מזל 6 ס"מ עברית
UK35132 -  מחזיק מפתחות מזל ורוד 6 ס"מ עברית

מחזיק מפתחות חמסה מחזיק מפתחות מחזיק מפתחות רימון מחזיק מפתחות חמסה סינית 4 ס
UK35390 - מחזיק מפתחות חמסה "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ
UK35391 - מחזיק מפתחות "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ
UK35392 - מחזיק מפתחות רימון "מזל" כחול נגד עין הרע 6 ס"מ
UK35482 - מחזיק מפתחות חמסה סינית 4 ס"מ

מחזיק מפתחות חמסה עין צבע תכלת 3.5x3 ס מחזיק מפתחות חמסה עין צבע לבן 3x3 ס מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע לבן 3x3 ס מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע ורוד 4x4 ס
UK35337 - מחזיק מפתחות חמסה עין צבע תכלת 3. 5x3 ס"מ
UK35339 - מחזיק מפתחות חמסה עין צבע לבן 3x3 ס"מ
UK35341 - מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע לבן 3x3 ס"מ
UK35342 - מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע ורוד 4x4 ס"מ

מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע תכלת 4x3 ס מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע לבן 3x3 ס מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע ורוד 3x3 ס מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע תכלת 3x3 ס
UK35343 - מחזיק מפתחות חמסה מזל אושר בריאות צבע תכלת 4x3 ס"מ
UK35345 - מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע לבן 3x3 ס"מ
UK35346 - מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע ורוד 3x3 ס"מ
UK35347 - מחזיק מפתחות חמסה מזל צבע תכלת 3x3 ס"מ

מחזיק מפתחות מגן דויד אמייל 6 ס מחזיק מפתחות מגן דויד חמסה אמייל 6 ס מחזיק מפתחות חמסה אמייל 6 ס מחזיק מפתחות מסתובב דגל ישראל 5 ס
UK35193 - מחזיק מפתחות מגן דויד אמייל 6 ס"מ
UK35194 - מחזיק מפתחות מגן דויד חמסה אמייל 6 ס"מ
UK35195 - מחזיק מפתחות חמסה אמייל 6 ס"מ
UK35224 - מחזיק מפתחות מסתובב דגל ישראל 5 ס"מ

מחזיק מתפחות מסתובב I LOVE ISRAEL מחזיק מפתחות מזל עם אבנים כחול כהה 5 ס מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים כחול כהה 5 ס מחזיק מפתחות דגל ישראל 5 ס
UK35225 - מחזיק מתפחות מסתובב I LOVE ISRAEL
UK35226 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים כחול כהה 5 ס"מ
UK35228 - מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים כחול כהה 5 ס"מ
UK35230 - מחזיק מפתחות דגל ישראל 5 ס"מ

מחזיק מפתחות מזל עם אבנים לבנות 5 ס מחזיק מפתחות מזל עם אבנים ורודות 5 ס מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים ורודות 5 ס מחזיק מפתחות מתכת
UK35234 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים לבנות 5 ס"מ
UK35236 - מחזיק מפתחות מזל עם אבנים ורודות 5 ס"מ עברית
UK35237 - מחזיק מפתחות חמסה עם אבנים ורודות 5 ס"מ
UK35429 - מחזיק מפתחות מתכת "מגן דויד" 5 ס"מ

 1 2 3 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה