Judaica Jewelry, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  תכשיטים
תכשיטים
Judaica jewelry wholesale products
Jewelry wholesale products: Sterling Silver jewelry
סטנד איכותי תכשיטי כסף 20 יח' @ עגמ תליון נירוסטה 2 ס תליון רודיום איכותי מוזהב עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK55343 - סטנד איכותי תכשיטי כסף 20 יח'
UK97374 - @ עגמ תליון נירוסטה 2 ס"מ עם גומיות צבעוניות להחלפה- חמסה
UK50041 -  תליון רודיום איכותי מוזהב עם שרשרת 46 ס"מ
UK50043 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ

 תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס גג תליון עם שרשרת תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס
UK50048 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK50454 - גג תליון עם שרשרת "יברכך" עם קמע 50 ס"מ
UK50608 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK50609 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ

~ תליון עם שרשרת 70 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס
UK57445 - ~ תליון עם שרשרת 70 ס"מ
UK52266 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK52268 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK52269 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ

 תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס
UK52270 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK52272 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK52273 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK52275 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ

 תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס @ תליון רודיום @ תליון רודיום תליון נירוסטה חי מוכסף2.5 ס
UK52276 -  תליון רודיום איכותי עם שרשרת 46 ס"מ
UK57435 - @ תליון רודיום "חי ויברכך" 2. 5 ס"מ
UK57442 - @ תליון רודיום "מגן דויד אנא בכח" 2. 5 ס"מ
UK50638 -  תליון נירוסטה חי מוכסף2. 5 ס"מ- עגול תפילת הדרך

 תליון נירוסטה מוכסף 2 ס תליון נירוסטה מוכסף 2 ס תליון נירוסטה מוכסף 2 ס ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס
UK50645 -  תליון נירוסטה מוכסף 2 ס"מ- חמסה מגן דוד צד שני חלק
UK50646 -  תליון נירוסטה מוכסף 2 ס"מ- חמסה חי צד שני ומגיני דוד מאחור
UK50647 -  תליון נירוסטה מוכסף 2 ס"מ- חמסה פס חלק ומגיני דוד מאחור
UK97321 - ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס"מ- חמסה עם שמע ישר

~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2.5 ס ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2.5 ס
UK97322 - ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס"מ- חמסה עם אנא בכו
UK97323 - ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2 ס"מ- מגן דוד עם מזל
UK97325 - ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2. 5 ס"מ- מגן דוד עם תפ
UK97329 - ~תליון נירוסטה מוכסף עגול 2. 5 ס"מ- מגן דוד עם ת. הד

 סטנד איכותי של תליוני רודיום (57 יח) צמיד עם אורנומנטים בסטנד - 40 יח' - דגמים שונים צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס
Click and wait a few seconds...
UK52754 -  סטנד איכותי של תליוני רודיום (57 יח)
UK55360 - צמיד עם אורנומנטים בסטנד - 40 יח' - דגמים שונים
UK56441 - צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס"מ חמסה שמע ישראל
UK56443 - צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס"מ חמסה מזל

צמיד קבלה חוט אדום 11 ס צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס צמיד קבלה חוט אדום 11 ס צמיד קבלה חוט אדום 11 ס
UK52927 - צמיד קבלה חוט אדום 11 ס"מ חמסה מזל
UK52930 - צמיד קבלה חוט אדום 17/18 ס"מ חמסה שמע ישראל
UK52931 - צמיד קבלה חוט אדום 11 ס"מ רימון
UK54344 - צמיד קבלה חוט אדום 11 ס"מ חמסה מזל

צמיד קבלה חוט אדום 11 ס צמיד קבלה חוט אדום 11 ס שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח' שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח'
UK54345 - צמיד קבלה חוט אדום 11 ס"מ חמסה שמע ישראל
UK54346 - צמיד קבלה חוט אדום 11 ס"מ רימון
UK50765 - שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח'
UK52990 - שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח'

שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח' עגמ סטנד צמידי רודיום שונים, 72 יחידות עגמ צמידי דגל ישראל- צבעים שונים סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 1 - שרשרת בוקס
UK54321 - שש1 סטנד מעורב צמידים עם אורנומנטים - 72 יח'
UK90550 - עגמ סטנד צמידי רודיום שונים, 72 יחידות
UK90466 - עגמ צמידי דגל ישראל- צבעים שונים
UK77227 - סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 1 - שרשרת בוקס

סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 2 - שרשרת בוקס סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 3 - שרשרת בוקס סטנד תכשיטי גולדפילד שונים 20 יחידות - שרשרת בוקס סטנד 20 תליוני אופל יוקרתי עם שרשרת
Click and wait a few seconds...
UK77228 - סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 2 - שרשרת בוקס
UK77229 - סטנד תכשיטי כסף שונים 20 יחידות- סטנד מס. 3 - שרשרת בוקס
UK77230 - סטנד תכשיטי גולדפילד שונים 20 יחידות - שרשרת בוקס
UK70880 - סטנד 20 תליוני אופל יוקרתי עם שרשרת

סטנד 20 תליוני יודאיקה קלאסי עם שרשרת סטנד 20 תליונים רק אבן אופל דגמים שונים וצבעים שונים עם שרשרת סטנד 20 תליוני יודאיקה יוקרתי עם שרשרת סטנד 20 תליוני מזוזה עם שרשרת
UK70887 - סטנד 20 תליוני יודאיקה קלאסי עם שרשרת
UK70883 - סטנד 20 תליונים רק אבן אופל דגמים שונים וצבעים שונים עם שרשרת
UK70884 - סטנד 20 תליוני יודאיקה יוקרתי עם שרשרת
UK70885 - סטנד 20 תליוני מזוזה עם שרשרת

סטנד 20 תליונים משובצים עם שרשרת סט תליוני רודיום 45 ס 1106 תליון מגן דוד משולב 3ס 866A תליון מגן דוד 5.1 ס
Click and wait a few seconds...
UK70886 - סטנד 20 תליונים משובצים עם שרשרת
UK90584 - סט תליוני רודיום 45 ס"מ, חמסה עין- צבעים שונים, אריזה של 24 בסטנד UK51642
UK07032 - 1106 תליון מגן דוד משולב 3ס"מ + קופסא
UK07770 - 866A תליון מגן דוד 5. 1 ס"מ

תליון כסף מגן דוד משולב 3 ס תליון כסף מגן דוד משולב אבנים סגול- לבן 1.5 ס תליון כסף טהור מגן דוד אבן אופל 1.5 ס תליון כסף מגן דויד עם אופל 1.70 ס
UK70474 - תליון כסף מגן דוד משולב 3 ס"מ
UK70481 - תליון כסף מגן דוד משולב אבנים סגול- לבן 1. 5 ס"מ
UK73119 - תליון כסף טהור מגן דוד אבן אופל 1. 5 ס"מ NP39
UK73631 - תליון כסף מגן דויד עם אופל 1. 70 ס"מ

 1 2 3 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה