Challah Boards, Napkin, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  שבת / קרשי חלה, סכינים ומפיונים
                                כיסויי חלה /  שבת שונות /  מפות שולחן /  כיסויים לפלטה / 
שבת / קרשי חלה, סכינים ומפיונים
Challah boards and challah napkins wholesale
תת1 סכין שבת אלומניום מהודר עם מעמד ומלחיה - פנינה 30 תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK52376 - תת1 סכין שבת אלומניום מהודר עם מעמד ומלחיה - פנינה 30
UK55129 - תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס"מ
UK55130 - תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס"מ
UK55131 - תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x25 ס"מ

תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים אובלי 45x30 ס תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים מלבני 45x27 ס סכין מתקפל סכין מתקפל
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK52171 - תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים אובלי 45x30 ס"מ
UK52172 - תת1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים מלבני 45x27 ס"מ
UK53113 - סכין מתקפל "שבת ויום טוב" מט 22 ס"מ
UK53596 - סכין מתקפל "שבת ויום טוב" מבריק 22 ס"מ

גג מגש זכוכית לפמוטים מגש זכוכית משובץ באבנים 30 ס מגש חלה נירוסטה מגש חלה נירוסטה
UK53128 - גג מגש זכוכית לפמוטים "יהלום כסף" עם ידיות 25x14 ס"מ
UK53127 - מגש זכוכית משובץ באבנים 30 ס"מ
UK50855 - מגש חלה נירוסטה "עיטורים" עם ידיות 30x49 ס"מ
UK53123 - מגש חלה נירוסטה "עיטורים" עם ידיות 36x51 ס"מ

מגש חלה נירוסטה עם מראה וידיות 30x49 ס מגש חלה נירוסטה עם מראה וידיות 30x49 ס  מגש חלה זכוכית בלתי שביר 35*25 ס  מגש חלה זכוכית בלתי שביר
UK50895 - מגש חלה נירוסטה עם מראה וידיות 30x49 ס"מ
UK52313 - מגש חלה נירוסטה עם מראה וידיות 30x49 ס"מ
UK55768 -  מגש חלה זכוכית בלתי שביר 35*25 ס"מ
UK87901 -  מגש חלה זכוכית בלתי שביר

: מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37ס : קרש חלה פמוטים חלה ויין מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37ס
UK50619 - : מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37ס"מ
UK59826 - : קרש חלה פמוטים חלה ויין
UK52149 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס"מ
UK52150 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37ס"מ

מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X35 ס מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X35 ס מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK53670 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X35 ס"מ
UK53672 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X35 ס"מ
UK54178 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס"מ
UK54179 - מגש חלה זכוכית עבה בלתי שבירה 25X37 ס"מ

 מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37 ס  מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37 ס שש1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים מלבני 25x39 ס שש1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים אובלי 39x25 ס
UK51620 -  מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37 ס"מ
UK51621 -  מגש חלה זכוכית בלתי שבירה 25X37 ס"מ
UK52212 - שש1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים מלבני 25x39 ס"מ
UK52213 - שש1 מגש חלה זכוכית משובץ באבנים אובלי 39x25 ס"מ

מגש חלה זכוכית מגש חלה זכוכית גג מגש חלה זכוכית מגש חלה זכוכית מראה עם אבנים מסביב 35x22 ס
Click and wait a few seconds...
UK53129 - מגש חלה זכוכית "לכבוד שבת ויום טוב" אבנים 34x23 ס"מ
UK53132 - מגש חלה זכוכית "לכבוד שבת ויום טוב" נצנצים 29*37 ס
UK53126 - גג מגש חלה זכוכית "יהלום כסף" עם ידיות 36x25 ס"מ
UK53686 - מגש חלה זכוכית מראה עם אבנים מסביב 35x22 ס"מ

מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x30 ס  מגש חלה זכוכית משובץ באבנים עם ידיות 45x30 ס מגש זכוכית משובץ באבנים 39x29 ס מגש חלה זכוכית מראה 30x45 ס
Click and wait a few seconds...
UK53135 - מגש חלה זכוכית משובץ באבנים 40x30 ס"מ
UK57848 -  מגש חלה זכוכית משובץ באבנים עם ידיות 45x30 ס"מ
UK50893 - מגש זכוכית משובץ באבנים 39x29 ס"מ
UK53690 - מגש חלה זכוכית מראה 30x45 ס"מ

מגש חלה זכוכית מראה 45x30 ס מגש חלה זכוכית מראה 45x30 ס  מגש חלה אובלי זכוכית  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 27x38 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK53688 - מגש חלה זכוכית מראה 45x30 ס"מ
UK53689 - מגש חלה זכוכית מראה 45x30 ס"מ
UK51612 -  מגש חלה אובלי זכוכית "לכבוד שבת ויום טוב" אבנים 37x27 ס"מ
UK52846 -  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 27x38 ס"מ

מגש חלה אובלי זכוכית  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 27x38 ס  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 28x38 ס  מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה כסף 38x28 ס
Click and wait a few seconds...
UK53131 - מגש חלה אובלי זכוכית "לכבוד שבת ויום טוב" אבנים 37x27 ס"מ
UK50497 -  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 27x38 ס"מ
UK52310 -  מגש חלה זכוכית עם פלקטה 28x38 ס"מ
UK53353 -  מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה כסף 38x28 ס"מ

מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה זהב 38x28 ס מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה עור 40x28 ס מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה עור 40x28 ס : קרש לחיתוך חלה גביע בקבוק וחלה 29x39 ס
Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds... Click and wait a few seconds...
UK53354 - מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה זהב 38x28 ס"מ
UK52115 - מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה עור 40x28 ס"מ
UK52116 - מגש חלה זכוכית מהודר עם פלקטה עור 40x28 ס"מ
UK52251 - : קרש לחיתוך חלה גביע בקבוק וחלה 29x39 ס"מ

: קרש לחיתוך חלה ירושלים סביב 29x39 ס : קרש חלה : קרש חלה מעץ עם סכין 29x39 ס : קרש לחיתוך חלה 29x39 ס
UK52252 - : קרש לחיתוך חלה ירושלים סביב 29x39 ס"מ
UK52253 - : קרש חלה "שבת קודש"כיתוב בלבד 29x39 ס"מ
UK52254 - : קרש חלה מעץ עם סכין 29x39 ס"מ
UK52255 - : קרש לחיתוך חלה 29x39 ס"מ

: קרש לחיתוך חלה 29x39 ס מגש חלה במבוק עם סכין 42x28 ס מגש חלה במבו עם סכין תת1 מגש חלה מעץ חתוך לייזר
Click and wait a few seconds...
UK52258 - : קרש לחיתוך חלה 29x39 ס"מ
UK54817 - מגש חלה במבוק עם סכין 42x28 ס"מ
UK59084 - מגש חלה במבו עם סכין "פלקטות מוכספות" 30x46 ס"מ
UK52395 - תת1 מגש חלה מעץ חתוך לייזר "רימונים" 28*38 ס"מ

שש1 מגש חלה במבוק עם אבן וסכין 42x28 ס מגש חלה מהגוני עם פלקטה קרש חלה מהגוני מפואר פלקטה ניקל 48x32 ס גג סכין עם ידית פוליריזין
UK54820 - שש1 מגש חלה במבוק עם אבן וסכין 42x28 ס"מ
UK50496 - מגש חלה מהגוני עם פלקטה "שבת יום טוב" 44x30 ס"מ
UK51555 - קרש חלה מהגוני מפואר פלקטה ניקל 48x32 ס"מ
UK52045 - גג סכין עם ידית פוליריזין "ירושלים" 32 ס"מ

 1 2 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה