Velvet Kippah, Art Judaica - Judaica Wholesale, Jewish Gifts
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית


כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 3 19 ס
UK10704 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK10705 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט
UK10706 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט
UK10703 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 3 19 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 7 23 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס
UK10707 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 7 23 ס"מ עם סרט
UK10708 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 8 24 ס"מ עם סרט
UK18836 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK18837 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס
UK18838 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט
UK10709 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס"מ עם סרט
UK10711 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט
UK10712 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס
UK10713 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס"מ עם סרט
UK10714 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס"מ עם סרט
UK10716 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס"מ ללא סרט
UK10717 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס"מ ללא סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 2 18 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס
UK10736 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס"מ ללא סרט
UK12143 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 2 18 ס"מ עם סרט
UK18842 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK18847 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס"מ ללא סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס כיפה
UK18850 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס"מ ללא סרט
UK18851 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס"מ ללא סרט
UK10740 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10741 - כיפה "פרמיום" גודל 4 20 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

כיפה כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 5 21 ס
UK10742 - כיפה "פרמיום" גודל 5 21 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10743 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10744 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10745 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 5 21 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

כיפה פלוש גודל 3 19 ס כיפה פלוש גודל 4 20 ס כיפה פלוש גודל 5 21 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס
UK10746 - כיפה פלוש גודל 3 19 ס"מ אפור קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10747 - כיפה פלוש גודל 4 20 ס"מ אפור קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10748 - כיפה פלוש גודל 5 21 ס"מ אפור קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10752 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס"מ כחול כהה קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס כיפה כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 3 19 ס כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 4 20 ס
UK10753 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס"מ כחול כהה קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10754 - כיפה "פרמיום" גודל 5 21 ס"מ כחול כהה קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK12125 - כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 3 19 ס"מ עם סרט
UK12126 - כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 5 21 ס כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס כיפה
UK12127 - כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט
UK12128 - כיפה קטיפה פלוש אפור 4 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט
UK10710 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK19557 - כיפה "פלוש" גודל 3 19 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקים ע

כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 4 4 חלקים עם סרט 20 ס כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 5 4 חלקים עם סרט 21 ס כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 6 4 חלקים עם סרט 22 ס כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 3 4 חלקים עם סרט 19 ס
UK12122 - כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 4 4 חלקים עם סרט 20 ס"מ
UK12123 - כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 5 4 חלקים עם סרט 21 ס"מ
UK12124 - כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 6 4 חלקים עם סרט 22 ס"מ
UK12121 - כיפה קטיפה משי כחול כהה גודל 3 4 חלקים עם סרט 19 ס"מ

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס כיפה
UK10715 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס"מ ללא סרט
UK10718 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס"מ ללא סרט
UK10719 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס"מ ללא סרט
UK19551 - כיפה "פלוש" גודל 3 19 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

כיפה כיפה כיפה כיפה
UK19552 - כיפה "פלוש" גודל 4 20 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקים ע
UK19553 - כיפה "פלוש" גודל 5 21 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקים ע
UK19554 - כיפה "פלוש" גודל 6 20 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקים ע
UK19555 - כיפה "פלוש" גודל 7 23 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקי

כיפה כיפה כיפה כיפה
UK19556 - כיפה "פלוש" גודל 8 24 ס"מ קטיפה מבריקה 4 חלקים ע
UK19558 - כיפה "פלוש" גודל 4 20 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקים ע
UK19559 - כיפה "פלוש" גודל 5 21 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקי
UK19560 - כיפה "פלוש" גודל 6 22 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקי

כיפה כיפה כיפה כיפה
UK19561 - כיפה "פלוש" גודל 7 23 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקים עם סרט
UK19564 - כיפה "פלוש" גודל 5 21 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקים ללא סרט
UK19565 - כיפה "פלוש" גודל 6 22 ס"מ קטיפה מבריקה 6 חלקים ל
UK19569 - כיפה "פרמיום" גודל 5 21 ס"מ כחול בהיר קטיפה מבריקה

 1 2 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה