Bulk Kippot - Art Judaica
  תקנון וידאו גלריה
:סל קניות
  !שלום אורח
              המכירה בסיטונאות בלבד
צור קשר שאלות ותשובות קטלוג חינם אודות החברה הרשמה הזמנות ומשלוחים דף הבית

אתה נמצא בקטגוריה:  כיפות
כיפות
Wholesale Jewish Kippah, Bulk Kippot
Bulk Kippot, Kippah (Kippot, Yarmulke, Skullcap) wholesale products
כיפה טרילין שחור 20 ס כיפה טרילין שחור 21 ס כיפה טרילין שחור 22 ס כיפה טרילין שחור 23 ס
UK10648 - כיפה טרילין שחור 20 ס"מ מס 3
UK10649 - כיפה טרילין שחור 21 ס"מ מס 4
UK10650 - כיפה טרילין שחור 22 ס"מ מס 5
UK10651 - כיפה טרילין שחור 23 ס"מ מס 6

כיפה טרילין שחור 24 ס כיפה טרילין שחור 21 ס כיפה טרילין שחור 26 ס  כיפה סרוגה 16/17/18 ס
UK10652 - כיפה טרילין שחור 24 ס"מ מס 7
UK10653 - כיפה טרילין שחור 21 ס"מ מס 8
UK10654 - כיפה טרילין שחור 26 ס"מ מס 10
UK13327 -  כיפה סרוגה 16/17/18 ס"מ חום מסביב בורדו

 כיפה סרוגה 16/17 ס  כיפה סרוגה 18/19/20 ס  כיפה סרוגה 20 ס  כיפה סרוגה 16 ס
UK13328 -  כיפה סרוגה 16/17 ס"מ לבן מסביב שחור ואופוויט
UK13329 -  כיפה סרוגה 18/19/20 ס"מ כחול כהה מסביב כחול
UK13330 -  כיפה סרוגה 20 ס"מ שחור מסביב לבן
UK13331 -  כיפה סרוגה 16 ס"מ שחור מסביב לבן

 כיפה סרוגה 17 ס סיכות לכיפה צבע כסף בליסטר 12 יח` סיכות לכיפה צבע שחור בליסטר 12 יח` סיכות לכיפה צבע שחור בליסטר 12 יח`
UK13332 -  כיפה סרוגה 17 ס"מ לבן מגן דויד כחול
UK52882 - סיכות לכיפה צבע כסף בליסטר 12 יח`
UK52883 - סיכות לכיפה צבע שחור בליסטר 12 יח`
UK52912 - סיכות לכיפה צבע שחור בליסטר 12 יח`

סיכות לכיפה צבע כסף בליסטר 12 יח`  מארז דבק דו צדדי לכיפה מארז דבק דו צדדי לכיפה איכות מעולה!
UK53122 - סיכות לכיפה צבע כסף בליסטר 12 יח`
UK53322 - "כיפהאייר" סיכה לכיפה עם דבק דו צדדי
UK58436 -  מארז דבק דו צדדי לכיפה
UK58992 - מארז דבק דו צדדי לכיפה איכות מעולה!

כיפה טרילין שחור 21 ס כיפה טרילין שחור 22 ס כיפה טרילין שחור 20 ס כיפה טרילין שחור 20 ס
UK10026 - כיפה טרילין שחור 21 ס"מ מס 5 - 4 חלקים
UK10027 - כיפה טרילין שחור 22 ס"מ מס 6 - 4 חלקים
UK19752 - כיפה טרילין שחור 20 ס"מ מס 4 - 4 חלקים
UK18703 - כיפה טרילין שחור 20 ס"מ מס 3

כיפה טרילין שחור 21 ס כיפה טרילין שחור 21 ס כיפה טרילין שחור 25 ס כיפה טרילין שחור 26 ס
UK18704 - כיפה טרילין שחור 21 ס"מ מס 4
UK18706 - כיפה טרילין שחור 21 ס"מ מס 6
UK18708 - כיפה טרילין שחור 25 ס"מ מס 8
UK18710 - כיפה טרילין שחור 26 ס"מ מס 10

כיפת טרילין 22 ס כיפת טרילין 22 ס כיפת טרילין 23 ס כיפת טרילין 24 ס
UK16906 - כיפת טרילין 22 ס"מ "יחי אדוננו"
UK16908 - כיפת טרילין 22 ס"מ "יחי אדונינו" עם בית הרב
UK18890 - כיפת טרילין 23 ס"מ "יחי אדונינו" גודל 6
UK18891 - כיפת טרילין 24 ס"מ "יחי אדונינו" גודל 7

כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 3 19 ס
UK10704 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK10705 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט
UK10706 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט
UK10703 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 3 19 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 7 23 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס
UK10707 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 7 23 ס"מ עם סרט
UK10708 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 8 24 ס"מ עם סרט
UK18836 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK18837 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס
UK18838 - כיפה קטיפה פלוש 4 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט
UK10709 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס"מ עם סרט
UK10711 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס"מ עם סרט
UK10712 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס"מ עם סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס
UK10713 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס"מ עם סרט
UK10714 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס"מ עם סרט
UK10716 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס"מ ללא סרט
UK10717 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 5 21 ס"מ ללא סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 2 18 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס
UK10736 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 8 24 ס"מ ללא סרט
UK12143 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 2 18 ס"מ עם סרט
UK18842 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 4 20 ס"מ עם סרט
UK18847 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 3 19 ס"מ ללא סרט

כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס כיפה
UK18850 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 6 22 ס"מ ללא סרט
UK18851 - כיפה קטיפה פלוש 6 חלקים גודל 7 23 ס"מ ללא סרט
UK10740 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10741 - כיפה "פרמיום" גודל 4 20 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

כיפה כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 5 21 ס
UK10742 - כיפה "פרמיום" גודל 5 21 ס"מ כחול קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10743 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 3 19 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10744 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 4 20 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט
UK10745 - כיפה פלוש 4 חלקים עם סרט גודל 5 21 ס"מ בורדו קטיפה מבריקה 4 חלקים עם סרט

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
המוצרים שלנו


אפליקציה לנייד שלך
להורדת האפליקציה סרוק את הברקוד או לחץ כאן

מחשבון המרה

cm
feet
inch


המכירה בסיטונאות בלבד

כל המוצרים הם בעיצוב של חברת ארט יודאיקה בע"מ
* כל הזכויות שמורות * העתקה או כל שימוש מותנה באישור בכתב מחברת ארט יודאיקה


ישראל 08-9323999      |      ניו יורק 718-318-5874

ארט יודאיקה מעצבים ומייצרים מוצרי יודאיקה ותשמישי קדושה למכירה בסיטונאות מתנות יודאיקה ויהדות
מכירה בסיטונאות ברחבי העולם. בין המוצרים - מבחר כיפות, פמוטים, בתי מזוזה, כוסות קידוש, חנוכיות, מוצרים לפסח
מוצרים לראש השנה, סטים להבדלה, קופות צדקה ועוד מבחר תשמישי קדושה ומוצרי יודאיקה